Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Aktualność

Małe firmy będą korzystać ze zwolnienia z VAT w całej UE

vat, zwolnienie z vatvat, zwolnienie z vat

Małe przedsiębiorstwa będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT nie tylko w kraju gdzie mają siedzibę działalności gospodarczej, ale również w innych państwach UE. Warunkiem będzie rejestracja w państwie siedziby oraz składanie kwartalnych informacji o obrotach osiąganych w każdym z państw członkowskich UE - tak zakłada planowana przez rząd nowelizacja ustawy o VAT. Nowe przepisy mają zostać przyjęte do 31 grudnia 2024 roku.

Zwolnienie z VAT nie tylko w Polsce

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została umieszczona informacja o projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który ma zostać przyjęty jeszcze w tym roku. Projekt implementuje przepisy unijne.

Projekt zakłada korzystanie ze zwolnienia w VAT w Polsce przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE. Z drugiej strony, polskie małe przedsiębiorstwa będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE.

"W celu zmniejszenia obciążeń związanych z VAT dla małych przedsiębiorstw oraz ograniczenia zakłócenia konkurencji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu unijnym, nowe regulacje implementujące dyrektywę 2020/285 mają zezwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT również przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż to, w którym VAT jest należny" - czytamy w wykazie.

Ustawa o VAT obecnie daje możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego w VAT podatnikom posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą limit ten jest liczony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w trakcie roku. Jednocześnie ustawa nie daje możliwości stosowania tego zwolnienia podatnikom nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, bez względu na wielkość sprzedaży, którą rocznie osiągają. Oznacza to, że podatnicy bez siedziby działalności gospodarczej w Polsce rozliczają VAT od pierwszej sprzedaży dokonanej na terytorium Polski.

Zwolnienie z VAT ze względu na wysokość obrotów >>>

Procedura stanowi znaczne uproszczenie zasad związanych z podatkiem VAT, zmniejszając obowiązki administracyjne dla małych przedsiębiorstw nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Ważne

Aby skorzystać ze zwolnienia z VAT niezbędna będzie rejestracja w państwie siedziby działalności gospodarczej oraz składania kwartalnie informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim UE.

Dodatkowo podatnicy korzystający ze zwolnienia w państwie członkowskim, w którym nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, będą obowiązani - poza limitem krajowym zwolnienia - do przestrzegania także ogólnego limitu unijnego (100 tys. euro). Po przekroczeniu jednego z tych limitów prawo do zwolnienia przestanie przysługiwać.

Nowe zasady określania miejsca świadczenia usług

Projekt zakłada opodatkowanie usług podatkiem VAT w miejscu rzeczywistej konsumpcji usług.. W sytuacjach, w których niektóre usługi są świadczone w sposób wirtualny np. z wykorzystaniem sieci Internet, miejsce konsumpcji takiej usługi może różnić się od miejsca konsumpcji, które byłoby uzasadnione i właściwe w przypadku tradycyjnego sposobu jej świadczenia.

Nowe zasady określania miejsca świadczenia dotyczą, świadczonych na rzecz podatników usług, takich jak usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze związane z usługami wstępu na te imprezy, w przypadku gdy obecność ostatecznego odbiorcy (podatnika lub nie-podatnika) takich usług jest wirtualna.

Ponadto obejmują również usługi związane z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową, naukową, edukacyjną, rozrywkową lub podobną, taką jak targi i wystawy, w tym również świadczenie usług przez organizatorów takiej działalności, a także usługi pomocnicze do tych usług, w przypadku gdy są one świadczone na rzecz osoby niebędącej podatnikiem (konsumenta), jeżeli usługa jest transmitowana lub w inny sposób udostępniana wirtualnie.

Ma to przeciwdziałać negatywnemu zjawisku w postaci zakłócenia konkurencji, z uwagi na ryzyko przenoszenia siedziby działalności gospodarczej przedsiębiorstwa do państwa członkowskiego stosującego niższe stawki VAT lub do państw trzecich w celu uzyskania realnej korzyści podatkowej przy kalkulacji ceny brutto usługi.

Nowe przepisy powinny zostać przyjęte do 31 grudnia 2024 roku.

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Opracowanie: Katarzyna Bogucka

 

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00