Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna
na dzień 04-12-2023
Porada aktualna
na dzień 04-12-2023
Data publikacji: 2023-10-19

Czy wydatki na utylizację towarów dostarczonych kontrahentowi są kosztem podatkowym

PROBLEM

Spółka z o.o.  jest producentem mebli. Pomimo dochowania przez nią należytej staranności, która przejawia się m.in. w kontroli przeprowadzanej przez pracowników działu jakości, nabywca zgłosił zastrzeżenia co do jakości wykonania poszczególnych mebli. Spółka nie zgodziła się z twierdzeniem nabywcy, iż dostarczony towar był wadliwy. Jednocześnie takich zastrzeżeń nie zgłosili inni kupujący, mimo że zostały im dostarczone identyczne meble z tej samej partii produkcyjnej i dokładnie tej samej jakości. Spółka nie wypłaciła odszkodowania na rzecz tego nabywcy, jednak w wyniku kompromisu strony zawarły porozumienie, na mocy którego spółka zobowiązała się do pokrycia części wydatków (w 50%) związanych z nabyciem mebli oraz wydatków poniesionych przez nabywcę na utylizację mebli (wraz z kosztami transportu i obsługi), co do których zgłosił zastrzeżenia. Spółka zdecydowała się na zawarcie tego kompromisu, aby zażegnać spór o poprawić relację z kontrahentem oraz w nadziei na kontynuowanie współpracy w przyszłości. Motywacją do jego zawarcia była trudność w ustaleniu, która ze stron ponosi winę za powstałe wady towaru, czy w ogóle produkt był wadliwy bądź niższej jakości oraz chęć polubownego rozwiązywania sporu. W związku z zawartym kompromisem nabywca obciążył spółkę częściowymi kosztami zakupu towaru, utylizacji, transportu i obsługi, wystawiając noty obciążeniowe. Czy częściowe pokrycie wydatków nabywcy na utylizację towarów, transport i obsługę, a także a także zwrot 50% wydatków za nabycie towarów - zgodnie z zawartym porozumieniem - stanowi dla spółki koszt podatkowy?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00