Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 04-12-2023
Artykuł aktualny
na dzień 04-12-2023
Data publikacji: 2023-10-20

Płatnikiem zasiłków w kolejnym roku kalendarzowym może być ZUS lub płatnik składek. Zdecyduje o tym liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada 2023 roku. 

Ustalanie płatnika zasiłków na 2024 r. – odpowiedzi na pytania czytelników>>>

Skutki przekroczenia limitów składkowo-podatkowych w 2023 r.>>>

Stosowanie limitów składkowo-podatkowych w 2023 r. przy naliczaniu wynagrodzeń>>>

Obowiązek wypłaty zasiłków w kolejnym roku kalendarzowym zależy od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego według  stanu na 30 listopada danego roku (z jednym wyjątkiem, o którym piszemy w dalszej części artykułu). 

Jeżeli:

  • ustalona przez pracodawcę na 30 listopada liczba osób ubezpieczonych przekracza 20, to pracodawca będzie zobowiązany w przyszłym roku do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,

  • płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, to zasiłki z ubezpieczenia chorobowego wypłaci ZUS.

 
 

Na 30 listopada 2023 r. spółka z o.o.  zatrudnia 16 pracowników, 2 pracowników młodocianych oraz 4 zleceniobiorców podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ze względu na to, że firma zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (16 + 2+ 4), od 1 stycznia 2024 r. będzie zobowiązana do ustalania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Jeżeli zleceniobiorcy nie zgłosiliby się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, wówczas płatnikiem zasiłków w 2024 r. byłby ZUS, gdyż płatnik składek nie spełniłby warunku liczby ubezpieczonych na 30 listopada 2023 r.

Warto przypomnieć, że zmniejszenie lub zwiększenie liczby ubezpieczonych w okresie po 30 listopada danego roku nie powoduje zmiany płatnika zasiłków. Taka zmiana może nastąpić dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Ustalenie liczby ubezpieczonych na 30 listopada danego roku

Od ustalenia prawidłowej liczby zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego zależy obowiązek wypłaty świadczeń bądź jego ustanie. Do liczby ubezpieczonych należy wliczyć osoby podlegające temu ubezpieczeniu zarówno obowiązkowo (np. pracownicy, uczniowie), jak i  dobrowolnie (np. zleceniobiorcy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące). Nie należy natomiast wliczać osób:

  • przebywających na urlopie bezpłatnym,

  • przebywających na urlopie wychowawczym oraz

  • duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu (pkt 377 komentarza do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – wybrane zagadnienia, ZUS, sierpień 2023).

Należy też pamiętać o tym, że każdą osobę należy liczyć jako jednego ubezpieczonego bez względu na rodzaj umowy o pracę czy wymiar czasu pracy. 

 
 

Spółka akcyjna  na 30 listopada 2023 r. zatrudniała 16 osób na pełen etat, 3 osoby na 1/4 etatu, 2 osoby na 3/4 etatu oraz  4 uczniów. Wszystkie osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem łącznie spółka  zgłosiła do ubezpieczenia chorobowego 25 osób (16+3+2+4), dlatego w 2024 r. będzie uprawniona do ustalania prawa i wypłaty świadczeń chorobowych. Nie ma w tym przypadku znaczenia wymiar etatu.

 
 

Warsztat samochodowy zatrudnia 2 pracowników, 10 uczniów i 18 zleceniobiorców. Na 30 listopada 2023 r. zgłosił do ubezpieczenia chorobowego 17 ubezpieczonych (tj. 2 pracowników, 10 uczniów oraz 5 zleceniobiorców, którzy przystąpili do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Pomimo że  warsztat zatrudnia 30 osób, ubezpieczeniem chorobowym jest objętych tylko 17 osób, a to oznacza, że w 2024 r. płatnikiem zasiłków będzie ZUS. Gdyby np. 9 zleceniobiorców przystąpiło do ubezpieczenia chorobowego, wówczas płatnikiem zasiłków byłby płatnik składek (warsztat samochodowy).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00