Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2024-01-17

Jak wyceniać na dzień bilansowy rozrachunki w walutach obcych

Ustawa o rachunkowości nakazuje, by wszelkie nierozliczone na dzień bilansowy rozrachunki wyceniać na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (por. art. 30 ust. 1 pkt 1 uor). W przypadku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny bilansowej stosuje się średnie kursy NBP obowiązujące na 31 grudnia. Ponieważ w 2023 r. 31 grudnia wypadał w niedzielę, do wyceny rozrachunków na dzień bilansowy należy stosować kurs średni danej waluty obcej z 29 grudnia 2023 r. (tabela nr 251/A/NBP/2023). 

Wycena należności i zobowiązań w walutach obcych na dzień bilansowy

Ustawa o rachunkowości wprost stwierdza, że na dzień bilansowy jednostka ma obowiązek wycenić:

  • należności w walucie obcej – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności (por. art. 28 ust. 1 pkt 7 uor),
  • zobowiązania w walucie obcej – w kwocie wymagającej zapłaty (por. art. 28 ust. 1 pkt 8 uor.

jest zdefiniowana wstanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami. Wskazuje się tam (w pkt 3 lit g stanowiska), że za kwotę wymaganej/wymagającą zapłaty należy rozumieć:

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00