Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 14-04-2024
Artykuł aktualny na dzień 14-04-2024
Data publikacji: 2024-01-19

Listy płac - instrukcje rozliczeń

Lista płac jest dokumentem, na podstawie którego pracodawca lub zleceniodawca ustala prawidłową wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (w części finansowanej przez pracownika i pracodawcę), ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłat na PPK, ewentualnych potrąceń przymusowych (np. zajęcie komornicze) i dobrowolnych (np. składka na ubezpieczenie grupowe na życie) i kwoty przypadającej pracownikowi do wypłaty (tzw. netto).

1. Pozycje standardowej listy płac*

Lp.

Pozycja

Należy wykazać:

1

2

3

1.

Przychódprzychód brutto, tj. wypłaty pieniężne, wartość pieniężną świadczeń w naturze, nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia, a także świadczenia ponoszone za pracownika (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przychód powinien być podzielony na różne składniki, m.in.: wynagrodzenie zasadnicze, premie, dodatki, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek z ubezpieczenia społecznego (jeśli pracodawca jest jego płatnikiem). Jeżeli pracownik jest uczestnikiem PPK, to wyodrębniona powinna być też wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę.

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w części finan­sowanej przez pracownikapodstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, którą co do zasady stanowi przychód pomniejszony o ewentualne wynagrodzenie chorobowe i zasiłek z FUS (chorobowy, opiekuńczy, macierzyński). Do podstawy wymiaru nie wlicza się także przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru tych składek (na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00