Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 14-07-2024
TEMATY:
Porada aktualna na dzień 14-07-2024
TEMATY:
Data publikacji: 2024-05-13

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych likwidację lokaty terminowej, do której naliczone były na dzień bilansowy odsetki

PROBLEM

W maju 2023 r. jednostka założyła 12-miesięczną lokatę terminową z oprocentowaniem 8%. Na dzień bilansowy (31 grudnia 2023 r.) zostały naliczone (nienotyfikowane) przez bank odsetki. W maju 2024 r. bank naliczył i dopisał odsetki od tej lokaty, przelewając całość kwoty na bieżący rachunek firmy. W jaki sposób prawidłowo należy w księgach rachunkowych rozliczać naliczone bilansowo odsetki od lokaty?

RADA

Ewidencyjnie istnieją dwa sposoby na rozliczenie naliczonych na dzień bilansowy (ale nienotyfikowanych przez bank) odsetek. Może się to odbyć albo za pomocą wystornowania odsetek naliczonych na dzień bilansowy (wówczas jako przychody finansowe zostanie zaewidencjonowana cała kwota odsetek przez bank na dzień likwidacji lokaty) lub uwzględnienia naliczonych odsetek w kwocie naliczonych odsetek przez bank na dzień likwidacji lokaty (wówczas przychody finansowe są zwiększane o różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi przez bank a zarachowanymi przez jednostkę na dzień bilansowy). Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ustawa o rachunkowości nakazuje (art. 28 ust. 1 pkt 10 uor) wyceniać lokaty terminowe na dzień bilansowy według ich wartości nominalnej powiększonej o ewentualnie przypisane przez bank odsetki oraz odsetki nienotyfikowane za okres do dnia bilansowego – naliczone we własnym zakresie. Ustalone na dzień bilansowy odsetki (niestanowiące jeszcze należności jednostki) ewidencjonowane są w księgach rachunkowych:

Wn konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” (w analityce: „Naliczone, ale nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy odsetki od lokat terminowych”)

Ma konto 75-0 „Przychody finansowe”.

Procedura rozliczenia nienotyfikowanych odsetek od lokat w kolejnym roku obrotowym

Nie ma jednego ewidencyjnego sposobu rozliczania nienotyfikowanych odsetek od lokat w kolejnym roku obrotowym. Najczęściej odbywa się to poprzez:

  • wystornowanie odsetek naliczonych w związku z wyceną lokat na dzień bilansowy (na początku roku albo w dacie dopisania odsetek przez bank) i następnie zaewidencjonowanie pełnej kwoty naliczonych przez bank w dacie wygaśnięcia lokaty, lub
  • zwiększenie przychodów finansowych jedynie o różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi przez bank a zarachowanymi przez jednostkę na dzień bilansowy.

 

Przykład

Jednostka w maju 2023 r. założyła 12-miesięczną lokatę terminową w kwocie 100 000 zł z oprocentowaniem w wysokości 8% w skali roku. Na dzień bilansowy zostały naliczone przez jednostkę odsetki w kwocie 5200 zł. W maju 2024 r. bank zlikwidował lokatę, naliczając odsetki w kwocie 8000 zł, które wraz z kwotą lokaty zostały przelane na rachunek bieżący jednostki.

Ewidencja w księgach rachunkowych jednostki w 2023 r.

  1. WB – założenie lokaty terminowej

Wn konto 13-5 „Inne rachunki bankowe” (w analityce „Lokata terminowa”) 100 000 zł

Ma konto 13-1 „Bieżący rachunek bankowy” 100 000 zł

2. PK – naliczenie na dzień bilansowy odsetek od lokaty terminowej

Wn konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” (w analityce: „Naliczone, ale nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy odsetki od lokat terminowych”) 5 200 zł

Ma konto 75-0 „Przychody finansowe” 5 200 zł

 

 

Ewidencja w księgach rachunkowych 2024 r.

Sposób 1 – wystornowanie odsetek naliczonych w związku z wyceną lokat na dzień bilansowy w dacie dopisania odsetek przez bank przy jednoczesnym zaewidencjonowaniu pełnej kwoty naliczonych przez bank odsetek w dacie wygaśnięcia lokaty

  1. WB – naliczone przez bank odsetki od lokaty

Wn konto 13-5 „Inne rachunki bankowe” (w analityce „Lokata terminowa”) 8 000 zł

Ma konto 75-0 „Przychody finansowe” 8 000 zł

2. PK – storno odsetek naliczonych w związku z wyceną lokat na dzień bilansowy (storno czerwone)

Wn konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” (w analityce: „Naliczone,, ale nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy odsetki od lokat terminowych”) (-)5 200 zł

Ma konto 75-0 „Przychody finansowe” (-)5 200 zł

3. WB – przelew kwoty lokaty wraz z odsetkami na bieżący rachunek bankowy

Wn konto 13-1 „Bieżący rachunek bankowy” 108 000 zł

Ma konto 13-5 „Inne rachunki bankowe” (w analityce „Lokata terminowa”) 108 000 zł

 

 

Sposób 2 - zwiększenie przychodów finansowych jedynie o różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi przez bank a zarachowanymi przez jednostkę na dzień bilansowy

  1. PK – wyksięgowanie odsetek naliczonych w związku z wyceną lokat na dzień bilansowy

Wn konto 13-5 „Inne rachunki bankowe” (w analityce „Lokata terminowa”) 5 200 zł

Ma konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” (w analityce: „Naliczone, ale nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy odsetki od lokat terminowych”) 5 200 zł

2. PK – zaksięgowanie różnicy pomiędzy odsetkami naliczonymi przez bank a zarachowanymi przez jednostkę na dzień bilansowy

Wn konto 13-5 „Inne rachunki bankowe” (w analityce „Lokata terminowa”) 2 800 zł

Ma konto 75-0 „Przychody finansowe” 2 800 zł

3. PK – przelew kwoty lokaty wraz z odsetkami na bieżący rachunek bankowy

Wn konto 13-1 „Bieżący rachunek bankowy” 108 000 zł

Ma konto 13-5 „Inne rachunki bankowe” (w analityce „Lokata terminowa”) 108 000 zł

 

 

 

Joanna Gawrońska

biegły rewident

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00