Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 14-07-2024
Porada aktualna na dzień 14-07-2024
Data publikacji: 2024-05-27

Czy świadczenie usług szkoleniowo-edukacyjnych online powoduje utratę prawa do stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT

PROBLEM

Przedsiębiorca jest stylistą fryzur i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Planuje rozszerzyć profil świadczonych przez siebie usług, prowadząc sprzedaż szkoleń online, a także e-booków, które dotyczyć będą edukowania innych stylistów oraz makijażystek z wykonywania fryzur ślubnych. Dodatkowo przedsiębiorca rozważa stworzenie kursu online i/lub szkolenia na żywo oraz wprowadzenie do oferty kursów i szkoleń stacjonarnych. Czy sprzedaż produktów elektronicznych oraz usług stacjonarnych, takich jak e-booki, szkolenia, kursy, webinary, może spowodować, że przedsiębiorca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT?

RADA

Sprzedaż produktów elektronicznych oraz usług stacjonarnych, czyli e-booków, szkoleń, kursów, webinarów, nie wyłącza prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Przedsiębiorca nadal będzie mógł korzystać z tego zwolnienia. Szczegóły – w uzasadnieniu.

 

UZASADNIENIE

Zwolnienie podmiotowe z VAT jest uregulowane w art. 113 ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. 

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy ten limit, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. 

Zwolnienia podmiotowego nie stosuje się w przypadkach wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT zwolnienia podmiotowego nie stosuje się m.in. do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego). 

Planowana przez przedsiębiorcę sprzedaż szkoleń online, a także e-booków nie będzie stanowiła usług doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT. Usługi przedsiębiorcy koncentrować się będą na edukowaniu innych stylistów oraz makijażystek z wykonywania fryzur ślubnych w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Dzięki świadczeniu tych usług przedsiębiorca będzie edukować i pokazywać, jak wykonywać fryzury ślubne osobom, które są chętne posiąść taką wiedzę. Usługi te nie będą zatem polegały na udzielaniu porad, opinii czy wyjaśnień. To oznacza, że opisana działalność nie wyłącza prawa do zastosowania zwolnienia podmiotowego z VAT.

Zatem o ile wartość sprzedaży z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności (łącznie bierzemy pod uwagę przychody z dotychczasowej działalności w zakresie stylizacji fryzur, jak i tej nowej w postaci sprzedaży szkoleń, w tym szkoleń online, a także e-booków) nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 200 000 zł, to przedsiębiorca będzie mógł nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT 

Przedsiębiorca utraci prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku przekroczenia wartości sprzedaży w prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (tj. kwoty 200 000 zł) lub gdy zacznie wykonywać czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2024 r., sygn. akt 0114-KDIP1-3.4012.647.2023.2.JG).

 

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:
interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2024 r. (sygn. akt 0114-KDIP1-3.4012.647.2023.2.JG).

Marcin Szymankiewicz

doradca podatkowy, autor licznych publikacji podatkowych

 

 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00