Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 14-07-2024
Porada aktualna na dzień 14-07-2024
Data publikacji: 2024-05-28

Czy odsetki za zwłokę zwiększają podstawę opodatkowania VAT u wierzyciela korzystającego z ulgi na złe długi

PROBLEM

Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną VAT. Jej klientami są głównie polskie firmy (podatnicy VAT czynni). Zdarza się, że niektórzy kontrahenci nie regulują należności z tego tytułu. Od nieterminowych wpłat spółce przysługują m.in. odsetki ustawowe oraz zwrot kosztów odzyskiwania należności zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ponadto w zawieranych z kontrahentami umowach znajdują się uregulowania wskazujące, że w przypadku opóźnienia w zapłacie spółka naliczy odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych, a na wystawionych fakturach zawarta jest informacja, iż w przypadku niedokonania zapłaty w terminie kontrahent będzie obciążany kwotą odsetek za zwłokę. W związku z nieuregulowanymi należnościami spółka, korzystając z uprawnień wynikających z ustawy o VAT, dokonuje, jako podatnik-wierzyciel, obniżenia kwot podatku należnego w oparciu o przepisy dotyczące rozliczania podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, tzw. „ulga za złe długi”. Następnie w związku z uregulowaniem całości lub części wierzytelności przez dłużnika spółka dokonuje zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku VAT należnego. W przypadku uregulowania należności wpłata w pierwszej kolejności księgowana jest na odsetki, w drugiej kolejności na należność główną (uwzględniając art. 451 ustawy Kodeks cywilny). Czy zwiększając podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana w myśl art. 89a ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania i podatek VAT należy powiększyć o całą wpłaconą kwotę (łącznie z odsetkami za zwłokę), czy też w części, która została zarachowana na należność główną?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00