Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna na dzień 14-07-2024
Porada aktualna na dzień 14-07-2024
Data publikacji: 2024-05-27

Czy podatnik może być zwolniony z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, jeśli klient płaci za usługę przelewem lub blikiem

PROBLEM

Świadczę usługi budowlane, głównie dla firm, jednak czasem zdarza się, że również dla osób fizycznych nieprowadzących działalności. Czy jest możliwe, abym stosował zwolnienie z obowiązku stosowania kasy rejestrującej po przekroczeniu kwoty 20 000 zł? 

RADA

W opisanej sytuacji może Pan stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług, za które zapłata przekazywana jest przelewem lub za pomocą aplikacji blik na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

UZASADNIENIE

Podatnicy mają co do zasady obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaży dokonywanej na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Zwolnienia z tego obowiązku wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2023 r. poz. 2605). Jedno z tych zwolnień dotyczy sprzedaży na rzecz osób fizycznych do wysokości limitu 20 000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia). Jak wynika z pytania, u podatnika limit ten zostanie przekroczony, więc nie będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia. Jednak dokonując sprzedaży usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podatnik może skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej ze względu na formę zapłaty. Prawodawca w § 2 ust. 1 oraz poz. 37 załącznika do rozporządzenia zwolnił z obowiązku ewidencjonowania świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli:

  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem) oraz

  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Mając na uwadze opisane regulacje, jeżeli wpłata za świadczone przez Czytelnika usługi budowlane zostanie w całości dokonana na jego rachunek bankowy (także za pomocą blika), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, to może on skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania tej usługi w kasie rejestrującej (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.472.2022.4.WN). 

Skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe przy założeniu, że Czytelnik nie świadczy usług, które zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podsumowując, należy stwierdzić, że może Pan na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do niego stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do świadczonych usług, za które zapłata przez klientów (osoby fizyczne) przekazywana jest przelewem lub za pomocą aplikacji BLIK na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

 

POWOŁANE INTERPRETACJE PODATKOWE:

• interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 października 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.472.2022.4.WN)

 

Rafał Styczyński

doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00