Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 02-03-2024
Artykuł aktualny na dzień 02-03-2024
Data publikacji: 2022-10-18

Nieselektywne zbieranie odpadów jako przesłanka wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami – wyrok NSA

Wykazanie nawet jednego przypadku nieprzestrzegania przyjętej zasady segregacji odpadów oznacza obowiązek nałożenia na zobowiązanego do gospodarowania nimi opłaty w stawce właściwej dla nieselektywnego zbierania odpadów  - wyrok NSA z 19 maja 2022 r., sygn. akt III FSK 4930/21.

Stan faktyczny i stanowisko organu podatkowego

Prezydent miasta określił wobec spółdzielni mieszkaniowej podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za maj 2020 r. w kwocie 32 228,61zł. W uzasadnieniu organ podał, że w czerwcu 2020 r. otrzymał od przedsiębiorstwa realizującego usługę odbioru odpadów komunalnych z tej nieruchomości informację, iż dokonano ich odbioru jako niesegregowanych w maju 2020 r. Brak segregacji stwierdzono 6 maja 2020 r. Ustalono bowiem, że w pojemnikach, z których korzystają mieszkańcy, znajdowały się odpady nieposegregowane, a w pojemniku do tego nieprzeznaczonym były odpady plastikowe, metalowe, worki foliowe. Okoliczność ta została udokumentowana fotografiami wykonanymi przez pracownika przedsiębiorstwa zajmującego się odbiorem odpadów. Dodatkowo na fotografii widoczna jest naklejka w kolorze czerwonym ostrzegająca o niewłaściwej segregacji. Zdaniem organu powyższe fakty uzasadniają zastosowanie opłaty podwyższonej w myśl art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00