Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 24-04-2024
Artykuł aktualny na dzień 24-04-2024
Data publikacji: 2022-10-18

Jak dokonywać przeliczeń walutowych w przypadku zbiorczych faktur korygujących – wyrok NSA

Do przeliczeń walutowych związanych z fakturami korygującymi wystawianymi z powodu rabatów posprzedażowych od obrotu należy stosować kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej (a nie pierwotnej). Dotyczy to zarówno faktur sprzedaży, jak i faktur zakupu, a także zarówno VAT, jak i CIT (wyrok NSA z 25.05.2022 r., sygn. akt II FSK 2530/19).

Stan faktyczny

Spółka sprzedaje swoje wyroby nabywcom zagranicznym. Umowy zawierane z nabywcami towarów spółki przewidują, że w przypadku spełnienia przez nabywcę określonych warunków uzyska on rabat w postaci bonusu posprzedażowego (premii pieniężnej). Jego wysokość zależna jest od wolumenu zakupów od spółki. Wynagrodzenie płatne jest po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego i przysługuje od zrealizowanych w danym okresie dostaw. Rabat dokumentowany jest zbiorczą fakturą korygującą wystawioną do faktur VAT dokumentujących sprzedaż w okresie, za który udzielany jest rabat. Zawiera ona wskazanie okresu, którego rabat dotyczy, a dodatkowo załącznikiem do niej jest zestawienie faktur pierwotnych objętych rabatem. Zarówno faktury pierwotne, jak i korygujące wystawiane są przez spółkę w walutach obcych.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00