Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna
na dzień 23-03-2023
Porada aktualna
na dzień 23-03-2023
Data publikacji: 2023-01-17

Czy można powiększyć wartość początkową środka trwałego o wydatki na ulepszenie nieprzekraczające w roku 10 000 zł

PROBLEM

W art. 16d updop jest mowa o tym, że podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł, a wydatki na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania. W związku z tym składnik o wartości nie przekraczającej 10 000 zł podatnik może przyjąć do ewidencji i amortyzować. Z art. 16f tej ustawy wynika, że gdy wartość jest równa lub niższa niż 10 000 zł, to nie ma obowiązku dokonywania odpisu amortyzacyjnego jednorazowo w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym.

Czy w przypadku dokonania ulepszenia środka na wartośćnieprzekraczającą 10 000 zł w roku można podwyższyć jego wartość początkową i amortyzować według stawki ustalonej dla tego środka? Czy w tej sytuacji każdy wydatek poniżej 10 000 zł trzeba zaliczyć bezpośrednio do kosztów w dacie poniesienia, bez możliwości rozliczenia poprzez odpisy amortyzacyjne?

RADA

Nie jest dopuszczalne powiększenie wartości początkowej środków trwałych o wydatki na ulepszenie nieprzekraczające łącznie w danym roku podatkowym kwoty 10 000 zł. W takich przypadkach jedynym dopuszczonym przez przepisy sposobem rozliczenia wydatków jest ich zaliczenie do kosztów podatkowych bezpośrednio.

UZASADNIENIE

Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji wartość ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00