Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny na dzień 22-06-2024
Artykuł aktualny na dzień 22-06-2024
Data publikacji: 2023-04-20

Zwrot kosztów poniesionych z tytułu wydłużenia wykonania umowy jest opodatkowany VAT - wyrok NSA

Zwrot kosztów powstałych w wyniku zgodnego przedłużenia terminu wykonania umowy jest zapłatą za usługę a nie odszkodowaniem, wobec czego podlega opodatkowaniu VAT – wyrok NSA z 15 grudnia 2022 r., sygn. akt I FSK 1624/19.

Stan faktyczny

W trybie zamówień publicznych zamawiający zawarł ze spółką umowę kompleksowej modernizacji odcinka linii kolejowej. Kontrakt określał czas realizacji inwestycji na 20 miesięcy od daty rozpoczęcia. Następnie zamawiający podpisał ze spółką aneks do umowy przedłużający okres realizacji inwestycji z przyczyn związanych z wadami dokumentacji projektowej oraz występowaniem problemów z gruntem (występowanie gruntów nienośnych oraz słabonośnych nieuwzględnionych w projekcie wykonawczym, co wymagało zmiany technologii wzmocnienia). Z tytułu przedłużenia czasu realizacji umowy spółka zgłosiła zamawiającemu roszczenie o zwrot poniesionych dodatkowych kosztów w przedłużonym czasie realizacji umowy, spowodowanych okolicznościami, za które nie ponosiła odpowiedzialności. Strony nie doszły do porozumienia, dlatego spółka wystąpiła do sądu z pozwem przeciwko zamawiającemu, domagając się zwrotu poniesionych kosztów w łącznej kwocie 1 634 833 zł. Na te koszty składały się:

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00