Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Porada aktualna
na dzień 07-12-2023
Data publikacji: 2023-04-14

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych obniżenie naliczonej kary umownej w walucie obcej

PROBLEM

W związku z niewypełnieniem przez kontrahenta zagranicznego kontraktu spółka w styczniu 2023 r. odstąpiła od umowy i naliczyła (zgodnie z umową) karę umowną w wysokości 15 000 euro. W kwietniu 2023 r. spółka porozumiała się z kontrahentem zagranicznym i w wyniku tego porozumienia kara umowna została obniżona o 4500 euro. Według jakiego kursu należy przeliczyć obniżenie kary umownej? Jak rozliczyć w księgach rachunkowych obniżenie kary dokumentowanej notą? Czy jeśli kontrahent zagraniczny nie zapłaci, to w jakim terminie przedawniają się kary umowne?

RADA

Obniżenie kary umownej wynikającej z porozumienia stron należy przeliczyć według kursu z dnia poprzedzającego wystawienie pierwotnej noty obciążeniowej, ponieważ nie dokumentuje ona odrębnego zdarzenia gospodarczego, a jedynie odnosi się do stanu zaistniałego w przeszłości. Pomniejszenie kary umownej zostanie ujęte w księgach rachunkowych jako pozostały koszt operacyjny. Zasadą jest, że roszczenia wynikające ze świadczeń okresowych lub związanych z działalnością gospodarczą przedawniają się w terminie 3 lat od daty wymagalności, zatem z takim terminem będą przedawniać się również kary umowne. Szczegóły – w uzasadnieniu.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00