Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
insert_drive_file

Aktualność

Work-life balance. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy wdrażającą unijną dyrektywę dotyczącą tzw. work-life balance i tzw. dyrektywę rodzicielską. Uwzględnił w niej część poprawek wniesionych przez Senat.

Na posiedzeniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił ostatecznie ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. 8 marca 2023 r. Senat wprowadził do tej nowelizacji 45 poprawek, z których część została uwzględniona przez Sejm.

Jedna z przyjętych poprawek określa zasady udzielania urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Będzie on przyznawany na wniosek pracownika składany w terminie 7 dni od:

  • przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo 
  • przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. 

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego będzie się rozpoczynać w terminie określonym we wniosku pracownika, ale nie później niż 21 dni od przyjęcia dziecka.

Wśród poprawek zaproponowanych przez Senat znajdowały się m.in. zmiany zakładające:

  • 100% wysokość miesięcznego zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego;
  • uprawnienia analogiczne do tych, które mają rodzice dziecka na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, dla rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu;
  • prawo do urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze dla pracownika samotnie wychowującego dziecko;
  • wydłużenie okresu udzielania urlopu rodzicielskiego do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia;
  • podniesienie z 8 do 12 lat granicy wieku dziecka, do ukończenia którego pracownik wychowujący to dziecko może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. 

Nowelizacja Kodeksu pracy wdraża 2 unijne dyrektywy dotyczące tzw. „work-life balance” – dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i tzw. dyrektywę rodzicielską.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

 

Źródło

www.sejm.gov.pl

 

Tomasz Kowalski

prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”, specjalista w zakresie prawa pracy

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00