Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 01-12-2023
Artykuł aktualny
na dzień 01-12-2023
Data publikacji: 2023-02-20

Nabycie trudnej wierzytelności nie podlega VAT – wyrok NSA

Nabycie trudnej wierzytelności nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Od czynności tej należy pobrać 1% PCC liczony od umownej ceny wierzytelności - wyrok NSA z 3 listopada 2022 r., sygn. III FSK 1042/21.

Stan faktyczny

Spółka zamierza nabywać wierzytelności, które dotyczyć będą roszczeń odszkodowawczych, przede wszystkim majątkowych, transportowych i zdrowotnych. Nabywane wierzytelności będą wymagalne w dacie ich nabycia. Transakcje będą zawierane głównie z osobami fizycznymi, ale możliwe są sporadyczne transakcje zakupu wierzytelności od przedsiębiorcy. Nabycie wierzytelności będzie następować w drodze umowy sprzedaży, na podstawie której będzie dochodziło do cesji wierzytelności. Cena wierzytelności będzie ustalona poniżej jej wartości nominalnej i uzależniona będzie od ryzyka oraz ewentualnych kosztów odzyskania odszkodowań od ubezpieczycieli. Cesja podpisana przez spółkę z cedentem (pierwotnym wierzycielem) będzie miała charakter definitywny, cedent pozbędzie się prawa do dysponowania tą wierzytelnością, nie będzie już mógł sam dochodzić odszkodowania i nie będzie możliwe zwrotne przeniesienie nabytych wierzytelności. 

Spółka zakupi wierzytelność na własne ryzyko i we własnym imieniu. Uzyskane w wyniku windykacji pieniądze będą wpływały wyłącznie na jej rzecz i na jej konto. Cena zakupu wierzytelności nie będzie zawierać żadnych innych świadczeń na rzecz zbywcy poza ceną nabycia wierzytelności. 

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00