Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2023-02-14

Jak wykazać na dzień bilansowy ujemne salda na kontach przychodów i kosztów finansowych

PROBLEM

Na dzień bilansowy (31 grudnia 2022 r.) jednostka posiada ujemne salda na kontach zarówno przychodów, jak i kosztów finansowych. Są one wynikiem wystornowania w dniu 1 stycznia 2022 r. różnic kursowych z wyceny bilansowej środków zgromadzonych na rachunku walutowym. Jak należy wykazać te ujemne różnice w rachunku zysków i strat?

RADA

Różnice kursowe zawsze prezentuje się w rachunku zysków i strat per saldo. W rozpatrywanym przypadku zostaną one wykazane w rachunku zysków i strat w zależności od tego, które ujemne saldo na tych kontach będzie większe. Różnica między wyższym ujemnym saldem na koncie przychodów finansowych a ujemnym niższym saldem na koncie kosztów finansowych zostanie wykazana jako koszty finansowe w poz. H.IV porównawczego rachunku zysków i strat lub w poz. K.IV kalkulacyjnego rachunku zysków i strat. W przeciwnym przypadku, gdy ujemne saldo na koncie przychodów finansowych będzie niższe niż ujemne saldo na koncie kosztów finansowych – należy je wykazać jako przychody finansowe w pozycji G.V (w wariancie porównawczym) lub w pozycji J.V (w wariancie kalkulacyjnym).

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00