Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
do 2023-06-30 info
Data publikacji: 2023-02-20

Zeznanie roczne CIT za 2022 r. – odpowiedzi na pytania

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów podatnicy CIT, stosujący jako rok podatkowy rok kalendarzowy, będą mieli czas na rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. r. do 30 czerwca  2023 r., a nie do 31 marca 2023 r. W tym terminie podatnicy CIT (za wyjątkiem podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT) mają obowiązek złożyć zeznanie roczne (najczęściej jest to zeznanie CIT-8) oraz wpłacić podatek należny. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z rozliczeniem rocznym CIT, a w szczególności na nowe zagadnienia związane z rozliczeniem rocznym za 2022 r.

Podatnicy obowiązani do złożenia zeznania rocznego CIT-8 za 2022 r.

Do złożenia zeznania CIT obowiązani są, co do zasady, wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. W 2022 r. podatnikami tymi były:

  1. osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,
  2. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej innych niż spółki komandytowo-akcyjne[1],
  3. spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
  4. spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
  5. podatkowe grupy kapitałowe.

Spośród wymienionych podatników zeznanie CIT-8 składają podatnicy wskazani w pkt 1-4. Podatkowe grupy kapitałowe składają zeznanie CIT-8AB.

Zeznań CIT-8 nie składają również podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT. Zamiast tego zeznania podatnicy tacy składają - w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego - deklarację CIT-8E o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy (zob. art. 28r ust. 1 updop).

Podatnicy zwolnieni z obowiązku składania zeznania rocznego CIT-8 za 2022 r.

Niektórzy podatnicy są zwolnieni z obowiązku składania zeznań CIT-8 za 2022 r. Są to:

  1. podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 updop, np. jednostki budżetowe czy państwowe fundusze celowe (zob. art. 27 ust. 1 updop),
  2. kościelne osoby prawne osiągające dochody z niegospodarczej działalności statutowej zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a updop (zob. art. 27 ust. 1 updop),
  3. podatnicy, którzy w ciągu roku osiągnęli wyłącznie przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w formie ryczałtu, czyli przychody niepodlegające kumulacji z pozostałymi przychodami; w praktyce dotyczy to podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym osiągających w Polsce przychody określone w art. 21 updop lub przychody, o których mowa w art. 22 updop (przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych).

Z obowiązku składania zeznania CIT-8 za 2022 r. nie są natomiast zwolnieni podatnicy korzystający ze zwolnienia z wpłacania zaliczek na podatek na podstawie art. 25 ust. 5 updop (ze zwolnienia tego często korzystają, między innymi, związki zawodowe czy wspólnoty mieszkaniowe). A zatem korzystanie z tego zwolnienia i niewpłacanie w trakcie 2022 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych nie wyłącza po zakończeniu roku obowiązku złożenia zeznania CIT-8 za 2022 r.

Obowiązek złożenia zeznania CIT-8 a rodzaj ciążącego na podatniku obowiązku podatkowego

Z punktu widzenia obowiązku składania zeznań CIT-8 nie ma znaczenia rodzaj ciążącego obowiązku podatkowego. Zeznanie to obowiązani są zatem składać zarówno podatnicy ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00